לחץ והתנגדות בחינוך

מאמרים ושיחות

ספרית פועלים, 2000, 442 עמ'

פרק I - הלחץ החינוכי וההתנגדות לחינוך

החינוך מעורר התנגדות בקרב המתחנכים מאחר שהוא סותר את המהלך הספונטני של התפתחותם, מהלך שהם מבקשים להתמיד בו. התפתחות ספונטנית -- התפתחות שהחינוך מתערב בה במידה מזערית -- מביאה להבניה מוקדמת של ההתנהגות. במסגרת התאוריות החינוכיות השונות פותחו אסטרטגיות להתגברות על ההתנגדות לחינוך ועל ההבניה המוקדמת. אסטרטגיות אלה מהוות לעתים את עיקרן של התאוריות.

צפיה במאמר בפורמט PDF הלחץ החינוכי וההתנגדות לחינוך
צפיה במאמר בפורמט PDF שיחה ראשונה - פדגוגיה של ערעור


Prev Page