לחץ והתנגדות בחינוך

מאמרים ושיחות

ספרית פועלים, 2000, 442 עמ'

פרק X - חינוך פוליטי וחינוך אידאולוגי -- הבחנות

חינוך פוליטי יוגדר כאן כפעילות המתבצעת בבית הספר באמצעות התכנים של תכניות הלימודים המקובלות או באמצעות תכנים אקטואליים של הפוליטיקה הלאומית והבין-לאומית, שמטרתה פיתוח כישוריו האינטלקטואליים ורגישותו המוסרית של התלמיד לצורך הפעלתם במצבים המזמינים נקיטת עמדות בעניינים פוליטיים. לפי פירוש זה אין מטרות החינוך הפוליטי שונות מכל עיסוקיו האחרים של בית הספר או של כל המסגרות האחרות של החינוך הפורמלי, כשאת אלה מנחה תפיסת חינוך המכוונת לטיפוח האוטונומיה האינטלקטואלית והמוסרית של היחיד. גישה אחרת לעיסוק בתכנים אקטואליים של החיים הפוליטיים ובמשמעויות הפוליטיות של מקצועות הלימוד השונים היא זו של החינוך האידאולוגי. עיקרה של תפיסה זו הוא שימוש בתוכני החיים הפוליטיים האקטואליים ובתכנים של תכניות הלימודים לגיוס תמיכתו של התלמיד בעמדה פוליטית שמעדיפים מחנכיו או המוסד שבו הוא מתחנך. ההבחנה הבסיסית בין החינוך הפוליטי לבין החינוך האידאולוגי היא אפוא זו: התכנים הפוליטיים משמשים את החינוך הפוליטי כאמצעים לטיפוח כישוריו של החניך, ובכללם טיפוח כושרו להגיע בכוחות עצמו לעמדה בשאלות פוליטיות, המטרידות אותו בהווה וכאלה שהוא עשוי להיתקל בהן בעתיד. בחינוך האידאולוגי, לעומת זאת, התכנים הפוליטיים משמשים את המחנכים כדי להקנות עמדה פוליטית המקובלת עליהם לחניכיהם.

צפיה במאמר בפורמט PDF חינוך פוליטי וחינוך אידאולוגי -- הבחנות
צפיה במאמר בפורמט PDF שיחה עשירית - חינוך חווה חשיבה פוליטית


Prev Page