חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי

האם יש בזה ממש?

מ' ברלב (עורכת).
בתוך חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית, סוגיות בהשתלמויות מורים, קובץ ט'
ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך ומשרד החינוך והתרבות, 2000.צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page