שוויון ושווינות בחינוך

עת לבדיקה נוקבת

בתוך מולד כא, חוברות 176--175, 1963ב, עמ' 20--13

ההבדל בין שוויון לשווינות בחינוך הוא כהבדל בין הדגשת נקודת המוצא לבין הדגשת נקודת הסיום. עקרון השוויון מניח שבנקודת המוצא, בזכות ההנאה מן החינוך, הכל שווים, ואילו התפיסה השווינית מצפה שבנקודת הסיום יהיו הכל שווים. ההבדל הזה מכתיב גם גישה שונה אל התהליך החינוכי עצמו. המניחים זכות שווה חייבים להודות בהכרח של טיפול חינוכי שונה; שהרי ההנאה מן הזכות הזאת יכולה להיות בת ערך ומשמעות רק אם הטיפול יהיה מותאם לכוחות המצויים בבני אדם שאינם שווים.צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page