ארכיטקטורת בית-הספר

ופילוסופיה של החינוך

בתוך עיונים בחינוך 48, 1988, עמ' 34--29.
גם בתוך: ב' פוליטי (עורכת), ערכים, חנוך וארכיטקטורה, תל אביב: המכון לפתוח מבני חנוך ורווחה, 1988, עמ' 7--3.

כאשר שינוי חינוכי אינו מלוּוה בשינוי זה או אחר בארגון הסביבה הפיזית (כלומר שינוי ארכיטקטוני במשמעותו הרחבה), אין השינוי החינוכי המבוקש שינוי של ממש.

צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page