החינוך המשותף, המשפחה

ומקצת לקחים מתולדות החינוך

בתוך החינוך המשותף 145, 1992, עמ' 53--45.

בכל הדורות נמצאות קבוצות חברתיות, שבטים ומעמדות, שנוהגים למסור את ילדיהם לבני אדם שמחוץ למשפחה על מנת שאלה יחנכו אותם. התופעה הזאת, שמבחינת שכיחותה היא בוודאי שולית בהיסטוריה, יש בה עניין רב לצורך הבנת היחסים המורכבים שבין המשפחה, החברה והחינוך ויש בה עניין אקטואלי רב לצורך הבנת התמורות המתרחשות בחינוך המשותף בתנועה הקיבוצית.

צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page