האנטישמיות והזהות היהודית

בתוך בתפוצות הגולה שנה י"ח, חוברות 82--81, 1969א, עמ' 121--111.

המודרניזציה של החברה ושל האדם היהודיים התחוללה על רקע של האנטישמיות בגלגולה הלאומי. שתיהן - המודרניזציה מכאן והאנטישמיות מכאן- היו לגורמים מכריעים בגיבוש זהותו של היהודי בדורות האחרונים.

צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page