הבחנה בין חינוך לשאינו חינוך, לשם מה?

בתוך מגמות י"ז, 1971, עמ' 331--321.

אין נורמות או כללים קבועים שאפשר להגדיר על-פיהם חינוך ולהבדיל באמצעותם בינו ובין מה שאינו חינוך. הכללים או האופן שמגדירים את החינוך הם פרי החלטות מתחלפות בין הניגודים שכל סיטואציה חינוכית מורכבת מהם. פעולות מסוגים שונים - מצד תוכנן, מצד שיטתן ומצד מטרותיהן - הן בגדר חינוך; אולם לא התוכן, לא השיטה ואף לא המטרות הם שמגדירים את החינוך, אלא ההכרעה בין הניגודים הנוצרים בהכרח בכל מצב חינוכי בין כוונותיו של המחנך, בין תביעות החברה והתרבות ובין סגוליות תכונותיו והתפתחותו של היחיד.

צפיה במאמר בפורמט PDF


Prev Page