מלחמה וחינוך

ספרית מן המוקד עם עובד, תל-אביב, 1976
עטיפת הספר במערבולת האידאולוגיות

חינוך לשלום שאינו פאציפיזם אף שאינו דוחה את ענין השלום לאחרית הימים.
השפעתה של המלחמה על צמיחתם של הצעירים לקראת בגרותם האינטלקטואלית, המוסרית והחברתית, אלה צירי הדיון שבחיבור זה.


Prev Page