תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור

ספרית הפועלים, 1991
יצא לאור בשיתוף עם יד יערי, מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר, גבעת-חביבה.

המנת הספר


Prev Page