אודות האתר / צרו קשר

אתר זה נבנה ומתוחזק על-ידי משפ' לם, לזכרו של אבי המשפחה פרופ' צבי לם.
אנא צרו קשר עמנו בכל הערה ובקשה.


לפי דיני זכויות היוצרים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, כל זכויות היוצרים ביצירות המפורסמות באתר זה הינן קנין רוחני של בעליהן (להלן "החומר המוגן").
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן תוך ציון המקור לציטוט, וכן טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, ביקורת סקירה או תמצית עיתונאית.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לשווק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן ואין לעשות בחומר המוגן כל שימוש מסחרי. מי שסבור כי פרסום יצירה כלשהי באתר זה מהווה פגיעה בזכויות היוצרים שלו יפנה אל zvilamm.archive@gmail.com והיצירה תוסר מהאתר.
עיצוב, תכנות, עימוד מקוון: www.neora.com