החינוך במאה העשרים

שיחת סיכום מתוך "לחץ והתנגדות בחינוך"

ההתפתחויות בתחומי החברה והרוח אינן כפופות ללוח השנה או לחילופי מאות. אמנם אִזכור של שנים ושל מאות בתולדות העמים והעולם עוזר לנו להתמצא בסדר הדברים שהתרחשו, אך אין לזה כל קשר להתרחשויות עצמן. אולם בכל הנוגע לחינוך צפויה לנו דווקא הפתעה; אם נצרף למאה הנוכחית שניים--שלושה עשורים מן המאה הקודמת, נמצא שזו תקופה בעלת ייחוד עצמי מובהק, תקופה השונה מהותית מכל שקדם לה.

צפיה במאמר בפורמט PDF שיחה אחת עשרה - סיכום


Prev Page